Vizyonumuz

VİZYONUMUZ

Hastanemize başvuran hastalarımıza, çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarına sürekli değer yaratan, sağlıklı yaşamanın herkesin ve her kesimin hakkı olduğuna inanan ve en yüksek kalitede üretken bir ekip anlayışı ile hizmet sunmaktır.